ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΑΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΔΡΥΜΩΝ ΙΚΕ

Η εταιρεία

Η εταιρία ΔΡΥΜΩΝ ΙΚΕ δραστηριοποιείται στην εκπόνηση μελετών διαχείρησης δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνικής διευθέτησης ορεινών λεκανών χειμάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών και δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων καθώς και στην κατάρτιση δασικών χαρτών. Επίσης εκπονεί μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης έργων πρασίνου και περιβαλλοντικές μελέτες.

Η εταιρία επιπλέον αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε θέματα που αφορούν οποιαδήποτε επέμβαση σε δασικό περιβάλλον.

© 2019 ΔΡΥΜΩΝ ΙΚΕ
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε